Rzadkie roczniki monet Silver Washington Quarters

Wzór monety Washington Quarter został zaprojektowany przez Johna Flanagana w 1932 r., aby upamiętnić 200-ną rocznicę urodzin pierwszego Prezydenta Ameryki. Początkowo miało to być wydanie jednoroczne, ale awers monety, z drobnymi zmianami jest używany do dziś. Ze srebrnych amerykańskich ćwierćdolarówek (bitych pomiędzy 1932 a 1964 r.) stworzono kolekcję w stanie nieobiegowym. Egzemplarze w stanie obiegowym są zdecydowanie łatwiejsze do zdobycia (zwłaszcza w porównaniu do poprzedniej serii Standing Liberty Quarter), wiele z nich pochodzi z lat 1940 i 1950-ych, a sprzedawane są zaledwie po wartości nominalnej. W tym artykule przybliżymy nieco niektóre rzadsze Silver Washington Quarters, dostępne zarówno dla nowicjusza, jak i bardziej zaawansowanych kolekcjonerów.

Washington Quarter 1932-D

Pierwsze wydania Washington Quarter pochodziły z mennicy w Philadelphii, Denver i San Francisco. Zarówno 1932-D, jak i 1932-S uznawane są za rzadkie roczniki serii. 1932-D osiągnął wielkość emisji 436 800 sztuk, z czego wiele monet trafiło do obiegu. Najrzadszymi Washington Quarters są zdecydowanie te w stanie nieobiegowym (uncirculated), rzadsze nawet od 1932-S z nieco mniejszą wielkością wyemitowanych monet. Obecnie bardziej dostępne w wielu stopniach gradingowych są monety bite w San Francisco. Tak jak 1932-D, u większości widoczne są oznaki zużycia. Monety w stanie well-circulated nie są już jednak tak powszechne. Najbardziej znanym Washington Quarter jest 1932-D, egzemplarz certyfikowany przez PCGS, jako MS-66, sprzedany w 2008 r. na aukcji za rekordowe 143 000 USD.

Washington Quarter 1932-s

Washington Quarter 1932-S

Kolejnym rzadkim rocznikiem serii Washington Quarter jest 1932-S, którego wielkość emisji wyniosła 408 000 sztuk (najmniej z całej serii oraz na 6-tym miejscu wśród monet z całego XX w.). Fakt ten został szybko dostrzeżony przez kolekcjonerów, którzy wyłapywali z obiegu poszczególne egzemplarze zaledwie kilka lat po emisji. To zawyżało ceny, a monety znikały z albumów, do których trafiały wprost z obiegu. Pomimo tego, 1932-S w stanie obiegowym jest równie rzadki jak 1932-D. W stanie nieobiegowym monety są łatwiejsze do zdobycia, choć egzemplarze gem należą do bardzo trudno dostępnych i rzadkich.

Washington Quarter 1934-D

W 1933 r. nie emitowano Washington Quarters, ale już w 1934 wznowiono bicie monet z tym samym designem, pomimo wcześniejszych założeń o jednorocznym wydaniu upamiętniającym. Mennica w Philadelphii wyemitowała prawie 32 mln sztuk, co było największą emisją jakichkolwiek ćwierćdolarówek wydanych przez jakąkolwiek mennicę. W Denver wybito stosunkowo mniej, czyli 3 527 200 sztuk. Ten rocznik nie jest trudny do osiągnięcia w stanie obiegowym (circulated), natomiast w stanie nieobiegowym (uncirculated) to już rzadkość, zwłaszcza w przypadku egzemplarzy gem, które dostępne są tylko, jako 1932-D i 1932-S. Okazuje się, że bardzo mało sztuk nieobiegowych zostało ocalonych przez kolekcjonerów i dealerów, być może z powodu wysokiej wartości nominalnej, czyli 10 USD za każdy zestaw ćwierćdolarówek, co było pokaźną kwotą jak na tamten czas.

Washington Quarter 1936-D

Podobna historia dotyczy 1936-D, które były nawet rzadsze niż 1934-D w stopniu uncirculated gem, choć te ostatnie wydają się dużo trudniejsze do zdobycia. Powszechnie spotykane w stanie obiegowym, a sprzedawane za kwoty niewiele większe niż ich zawartość srebra, nieobiegowe sztuki są bardzo rzadkie, pomimo sporej wielkości emisji, czyli 5 374 000 sztuk. Dlaczego są one trudniej dostępne niż wybite w mniejszej ilości 1935-D, nie jest do końca jasne. Być może ktoś zauważył niską emisję 1935-D i zachował kilka zestawów w stanie nieobiegowym, które później trafiły na rynek.

Washington Quarter 1951-s

Inne rzadkie roczniki Washington Quarter

Jak wspomniano powyżej, 1935-D jest uznawany za rzadki rocznik serii. W stanie nieobiegowym gem jest porównywalnie rzadki do ćwierćdolarówek ze znakiem menniczym XXw. Większość emisji 1940-ych lat jest stosunkowo dostępna, nawet w stanie gem, choć rzadsze są MS-66 i MS-67 (podobnie jak 1942-S). To samo dotyczy Washington Quarters z lat 1950-ych, których wybito dziesiątki milionów. Te z mniejszą emisją zostały dostrzeżone przez kolekcjonerów, dealerów i inwestorów i zachowane jako nieobiegowe. Do tych roczników należą: 1951-S, 1955-D oraz 1958. Są one dostępne głównie w stopniach nieobiegowych. Najrzadszy jest 1955-D, wyceniany wielokrotnie wyżej niż pozostałe w stanie gem lub wyżej.

0 Comments

Leave a reply

Copyright © 2014-2015 ZŁOTO.guru

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?