Design amerykańkich pięć centów 1913r Buffalo Nickel Bizon

Moneta Buffalo Nickel już od ponad wieku prezentuje prawdziwe symbole Zachodniej Ameryki – na awersie wizerunek typowego, rdzennego Amerykanina (Indianina), na rewersie natomiast widnieje postać bawoła. Większość monet tamtego okresu (początek XX wieku) przedstawiała symbole związane z wolną, demokratyczną Ameryką, podczas gdy projektant James Earle Frazer postanowił umieścić na Buffalo Nickel elementy rozpoznawane i kojarzone ze Stanami przez każdego. Krążek swego czasu był w obiegu, co do tej pory pamięta jeszcze wielu amerykańskich obywateli.

1913-buffalo-nickel-Type1

1913 Buffalo Nickel Type 1

Poprzednikiem numizmatu Buffalo Nickel była znana moneta Liberty Nickel, obecna w obiegu od 1883 r. i zastąpiona dopiero po 25 latach. W 1909 r. Amerykańska Mennica stworzyła nowy wzór monety przedstawiający popiersie George’a Washington’a, choć były to zaledwie próbne wzory. Kolejne powstały już w 1911 r., ale produkcję pięciocentowych monet z ów nowym designem rozpoczęto dopiero w 1913 r.

Postać bawoła na rewersie monety w rzeczywistości nie przedstawia jednak bawoła. Zwierzęta te nie zamieszkiwały zachodnich terenów Ameryki, jak się powszechnie sądzi, dostarczając pożywienia rdzennym mieszkańcom. Faktycznie pochodzą one z Afryki i Azji, natomiast w Zachodnich Stanach Ameryki nigdy nie odnaleziono po nich żadnych śladów. Zwierzęta, które uznawane są za bawoły w rzeczywistości są bizonami – zupełnie odmiennym gatunkiem. Jeśli chodzi zatem o nazwę monety – Buffalo Nickel, nie jest ona do końca prawdziwa. Lepszym rozwiązaniem byłoby tu raczej Bison Nickel.

Jakie faktycznie zwierzę widnieje na monecie Buffalo Nickel jest trudne do ustalenia. Nawet komentarze samego twórcy wzoru monety – Frazer’a nie są spójne i jasne. Najbardziej prawdopodobną odmianą przedstawionego bizona może być Black Diamond, który w tamtym okresie zamieszkiwał okolice Nowego Jorku. Autor przewodnika “Guide Book of Buffalo and Jefferson Nickels” Q. David Bowers jest jednak przeciwny tej teorii. Twierdzi on, iż rogi na głowie zwierzęcia powinny być umieszczone zdecydowanie wyżej. Inną propozycją jest zatem odmiana bizona Pablo (obecna również na monecie 10 USD z 1901 r.). Kwestia ta pozostaje jednak cały czas nierozstrzygnięta.

Również spornym punktem jest awers monety, na którym widnieje postać Indianina. W przewodniku Q. David’a Bowers’a przedstawiony został obszerny opis okoliczności związanych z ów wizerunkiem amerykańskiego mieszkańca zachodnich terenów. Według Frazer’a postać ta natomiast prezentuje w sobie splot wielu cech i jest określona przez niego jako „typ” (ang. „type”). W dokumentacji pojawiają się również określenia „Iron Tail”, „Big Tree”, czy też „Two Moons” – imiona indiańskich mieszkańców, z którymi projektant miał kontakt podczas pobytu w Nowym Jorku, kiedy to pracował nad projektem monety. W rzeczywistości, zarówno jeśli chodzi o awers, jak i rewers numizmatu, wciąż można się jedynie domyślać co do przedstawionych na nich wizerunków. Choć istnieją pewne zapiski i komentarze samego twórcy projektu, faktycznie wnoszą one więcej zawiłości niż pełnych wyjaśnień.

1913-buffalo-nickel-Type2

1913 Buffalo Nickel Type 2

Charakterystycznym elementem monety jest napis „LIBERTY” umieszczony na awersie tuż nad głową postaci oraz „E PLURIBUS UNUM” po stronie rewersu – oba wymagane przez ówczesne prawo. Monety bite w San Francisco i Denver posiadają również znak menniczy pod znakiem nominału „FIVE CENT”. W 1913 r. powstało kilka wzorów monety, co oznacza, że nieco eksperymentowano z jej designem i rozmiarem. Ostatecznie ustalono wersję, która przetrwała do późnych lat 1930, ale w pamięci Amerykanów z pewnością pozostanie na długo.

0 Comments

Leave a reply

Copyright © 2014-2015 ZŁOTO.guru

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?